בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שיעור האבטלה - unemployment rate

היחס בין מספר המובטלים לגודל כוח האדם במשק כולו או ביישוב מסוים. שיעור האבטלה הגבוה ביותר בחודש נובמבר 2001 נרשם בכפר מנדא - 23.5%.

בחומרה רבה במיוחד מתייחסים הממשלה והציבור לאבטלה דו-ספרתית, כלומר מצב שבו שיעור האבטלה הוא 10% ומעלה. יישוב שבו אבטלה דו-ספרתית נחשב למוקד אבטלה.

תפקיד חשוב של הממשלה בשוק העבודה הוא צמצום שיעור האבטלה. להגשמת מטרה זו נוקטת הממשלה צעדים אחדים:

  • שירות התעסוקה מופעל למציאת עבודה לדורשיה, ובמקרה של אבטלה נרחבת מופעלות עבודות יזומות.
  • תמיכה בהקמת מקומות עבודה חדשים, בפרט ביישובים מוכי אבטלה.
  • סבסוד פעילותם של מפעלים הנתונים בסכנת סגירה.
  • סבסוד השכר.
  • הגברת הביקוש לסחורות ושירותים באמצעות הגדלת תקציב המדינה.

גם ההסתדרות הכללית מוכנה לוויתורים לשם צמצום האבטלה, והדבר בא לידי ביטוי בעסקת חבילה שבה מוותרת ההסתדרות על תוספות שכר לשם עידוד התעסוקה.