בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שחיקת שכר - wage erosion

  1. ירידה בכוח הקנייה הריאלי של השכר, שמקורה העיקרי הוא האינפלציה. הסכם תוספת היוקר מפצה באופן חלקי בלבד על שחיקה זו, משום שתוספת היוקר משולמת חודשים אחדים לאחר עליית המחירים, ושיעורה נמוך משיעור האינפלציה. תקרת תוספת היוקר תורמת גם היא לשחיקת השכר, אם כי במידה פחותה.
    ביטול שחיקת השכר מתבצע, כאשר הוא מתבצע, בהסכמי השכר. שחיקה נרחבת יותר של השכר היא, במשך שנים רבות, משאלת לב גלויה של המעסיקים ושל האוצר, המנסים, לשם הגשמתה, להביא לביטול תוספת היוקר.

  2. ירידה בגובהו של השכר הניתן לקבוצת עובדים מסוימת יחסית לזה של קבוצה אחרת, למשל שחיקה בשכר המורים יחסית לשכר המהנדסים. מצב כזה מהווה עילה לתביעות שכר של הקבוצה ששכרה נשחק.