בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שביתת אזהרה - warning strike, token strike

שביתה קצרה, בת יום אחד או פחות, שנועדה להבהיר למעביד שהעובדים רציניים באיומיהם לפתוח בשביתה אם לא ייענו תביעותיהם. נזקה של שביתה כזו מצומצם יחסית, אך די בו כדי להדגים את הנזק שעלול להיגרם כתוצאה משביתה ממושכת יותר.