בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שביעות רצון בעבודה - work satisfaction

הרמוניה בין העובד ובין עבודתו, המתבטאת באיזון בין השקעתו של העובד ובין התגמול הפנימי והתגמול החיצוני שהוא מפיק מעבודתו. חוסר שביעות רצון בעבודה פוגע בפריון העבודה. לבירור מידת שביעות הרצון של העובדים ולאיתור נושאים הטעונים שיפור משמש סקר שביעות רצון עובדים.

תאוריית שני הגורמים קושרת את התנהגות העובד והנעת העובד לשביעות הרצון של העובד בעבודתו.