בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רשות המסים בישראל - Israel Tax Authority

יחידה במשרד האוצר, הממונה על גביית מס הכנסה, מס שכר ומסים נוספים. עד להקמתה, באמצע 2004, עסקה בפעילות זו "נציבות מס הכנסה" או "אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין", שמוזגה לגוף החדש. הקשר של רשות המסים עם ציבור משלמי המסים נעשה באמצעות משרדי פקיד השומה שברחבי הארץ.

לאתר של רשות המסים בישראל