בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רישוי מקצועי - professional licensing

מרבית המקצועות אינם דורשים רשיון על מנת לעסוק בהם, להפך - חופש העיסוק, כלומר זכותו של אדם לעסוק בכל עיסוק שיבחר, הוא זכות יסוד. יחד עם זאת, מקצועות אחדים מחייבים קבלת רשיון על מנת לעסוק בהם, בעיקר מסיבות של טובת הציבור אך לעתים עקב קיומה של גילדה שזכתה לתמיכת המחוקק. בפקודת הרוקחים, למשל, נקבע: "לא יעסוק אדם במקצוע הרוקח אלא אם ניתן לו רשיון לפי הוראות פקודה זו". לשם קבלת הרשיון נדרשת השכלה נאותה, ולעתים גם תקופת הכשרה כמתמחה.

מקצועות הדורשים רישוי הם רפואה, רוקחות, הנדסה, פסיכולוגיה, עריכת דין, ראיית חשבון, שמאות מקרקעין ועוד. הרשיון לעסוק במקצוע ניתן על-ידי הגוף שהוסמך לכך. רשיון לעסוק בראיית חשבון, למשל, ניתן על-ידי מועצת רואי החשבון.