בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

טלפון סלולרי - cellular phone

במסגרת "חוק ההסדרים" לשנת 2002 תוקן סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ונקבע בו כי שווי השימוש בטלפון סלולרי המועמד לרשות עובד על-ידי מעבידו הוא בגדר הכנסת עבודה.

שווי השימוש בטלפון הסלולרי לצורך החיוב במס נקבע בתקנות שהגיש שר האוצר לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובהתאם לתקנות אלה מבוצע החיוב החל מ-1 במאי 2002.

שווי השימוש המרבי הוא 100 ש"ח לחודש (בשנת 2011).

לדיון מפורט בנושא המס על הטלפון הסלולרי
לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002