בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קרן שביתה - strike fund

בתקופת שביתה פטור המעביד מלשלם שכר לשובתים. כדי לאפשר לשובתים להתפרנס, משולמים להם לעתים דמי שביתה מקרן שביתה המנוהלת על-ידי האיגוד המקצועי.