בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קרן מחלה - seekness fund

קרן שבה מפקיד המעביד מדי חודש אחוז מסוים משכרו של העובד, וכאשר העובד נעדר מחמת מחלה משולם שכרו על-ידי הקרן. דרך זו טובה במיוחד לעובד ארעי, שעקב ניידותו יתקשה לצבור זכות לימי מחלה אצל מעבידיו.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-2003, תשלום של קרן מחלה לעובד חייב בניכוי מס הכנסה במקור בשיעור 25%.