בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קרן חופשה - vacation fund

קרן שבה מפקיד המעביד מדי חודש אחוז מסוים משכרו של העובד, וכאשר העובד יוצא לחופשה שנתית משולם שכרו על-ידי הקרן. דרך זו טובה במיוחד לעובד ארעי, שעקב ניידותו יתקשה לצבור זכות לימי חופשה אצל מעבידיו.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-2003, תשלום של קרן חופשה לעובד חייב בניכוי מס הכנסה במקור בשיעור 25%.