בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קרן ביטוח מעסיקים - indemnity fund

קרן הפועלת במסגרת ארגון מעסיקים, ומטרתה להגביר את יכולת המעסיקים לעמוד מול תביעות שכר חריגות, באמצעות מתן פיצוי למעסיק על נזקים הנגרמים לו עקב שביתה.