בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קופת גמל לשכירים - employees' provident fund

קופת גמל שהחיסכון בה מתבצע בהתאם להוראות סעיף 45א לפקודת מס הכנסה. מטרתה העיקרית של הקופה היא מתן ביטוח פנסיוני לעובד. קופות גמל לשכירים הן משני סוגים:

התשלומים לקופת גמל לשכירים לשכירים מורכבים משלושה סעיפים:

  • ניכוי מהעובד בשיעור 5% או 5.5% משכרו שמהווה בסיס לגמל,
  • הפרשת מעביד לתגמולים זהה לניכוי מהעובד,
  • הפרשת מעביד לפיצויים בשיעור 8.33% משכר הבסיס של העובד.

בגין חלקו של העובד בחיסכון בקופה מקבל העובד זיכוי ממס. הפרשת המעביד שמעל לתקרה חייבת במס כהכנסת עבודה.