בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קופת גמל הונית - capital provident fund

קופת גמל המשלמת לחבר, בבוא העת, את הכספים שצבר בתוספת הרווחים שנצברו. מידת הביטחון הסוציאלי שמעניקה קופת גמל הונית לחבריה נמוכה יחסית לזו שניתנת בדרכים האחרות לביטוח פנסיוני, משום שאינה בה מענה נאות למקרי מוות ונכות.

בתחילת 2008 נאסרה הפקדת כספים בקופגת גמל הונית, ונותרה רק האפשרות להפקיד בקופת גמל לקצבה. כן ממשיכים להתנהל בקופת גמל הונית כספים שהופקדו בה בעבר.

קופות הגמל ההוניות הן משני סוגים:

מסלול ההשקעה של כספי החיסכון נקבע בדרך כלל על-ידי קופת הגמל, אך יש גם קופות גמל המאפשרות לחוסך לבחור את מסלול ההשקעה הרצוי לו, מבין מסלולים אחדים המוצעים לו על-ידי קופת הגמל.