בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קארושי - karoshi

מונח יפני ייחודי, המציין מוות כתוצאה מעבודה מפרכת (עבודת יתר). המונח קארושי הופיע לראשונה בספר בשם זה שיצא לאור בשנת 1982, אך לתופעה עצמה ניתנה תשומת לב החל מראשית שנות השבעים.

יפן ידועה בעומס הרב המוטל על העובדים בה, ובעקבות זאת יש המעריכים כי קארושי הוא מנת חלקם של כ-10,000 עובדים מדי שנה. עקב קריטריונים מחמירים להכרה בקארושי כבפגיעה בעבודה, מספר המקבלים פיצוי בגין מוות מסיבה זו נמוך מאוד. במרבית המקרים קארושי מתבטא בשבץ או בהתקף לב, אך בית המשפט העליון ביפן הכיר גם בהתאבדות של עובד כמקרה של קארושי.

קארושי היא תופעה המאפיינת לא רק מנהלים, אלא גם עובדים זוטרים רבים, העובדים שעות רבות מדי יום ונמנעים מלצאת לחופשה שנתית. מרבית נפגעי הקארושי עבדו יותר מ-3,000 שעות בשנה, ולעתים אף הרבה יותר, בתקופה שקדמה למותם (לעומת שנת עבודה רגילה, שבה כ-2,000 שעות).