בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פרישה מרצון - voluntary separation

הסדרי ביטחון תעסוקתי מגבילים את יכולתו של המעביד לפטר עובדים. כאשר נוצר צורך בפיטורי צמצום מופעלת פעמים רבות בנסיבות אלה תוכנית פרישה מרצון. מניע נוסף להפעלתה של תוכנית פרישה מרצון הוא הרצון לרענן את מצבת העובדים, כלומר להחליף עובדים ותיקים בעובדים צעירים, שעלות העסקתם נמוכה יותר וכישוריהם עדכניים יותר.

במסגרת תוכנית פרישה מרצון מוצעים תנאי פרישה משופרים לעובדים הנכללים באוכלוסיית היעד של התוכנית (בהתאם לקריטריונים כגון גיל, ותק ועיסוק) ומסכימים לסיים עבודתם. תנאי הפרישה המשופרים כוללים פיצויי פיטורים מוגדלים, תקופת הסתגלות שבה משולם לעובד שכר מבלי שיעבוד (מענק הסתגלות), וסיוע במציאת מקום עבודה חלופי. לעובדים מבוגרים מוצעת פרישה מוקדמת. להגברת האטרקטיביות של התוכנית מוצעים מסלולי פרישה אחדים, כך שהעובד יכול לבחור במסלול התואם את העדפותיו.

במסגרת תוכנית פרישה מרצון נקבעת מכסת העובדים שלמעביד יש עניין בפרישתם. התוכנית מוצעת למספר גדול יותר של עובדים, משום שצפוי שרק חלק מהעובדים ייענו לתוכנית. תהליך המימוש של התוכנית עשוי להימשך חודשים אחדים, הכוללים מסעי שכנוע של המעסיק, הצגת מסלול הפרישה האישי לכל עובד הנכלל בתוכנית, וזמן הנחוץ לעובד לשם קבלת ההחלטה