בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 -

החוק הראשון שנחקק במדינת ישראל, ארבעה ימים לאחר ההכרזה על הקמת המדינה. במרוצת השנים בוטלו רבים מסעיפי הפקודה, עקב החלפתם בסעיפים מקבילים בחוקים אחרים כגון חוק יסוד: הממשלה. אחד הסעיפים שנותרו קובע את ימי החג המהווים ימי מנוחה, לכל אחד לפי דתו: יהודים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים.

לטקסט המלא של פקודת סדרי השלטון והמשפט.