בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פקודת התאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945 - Accidents and Occupational Diseases (Notification) Ordinance

חוק שנועד לאפשר פיקוח על תאונות עבודה ומחלות שמקורן בעבודה, כחלק ממכלול הדרכים להגברת הבטיחות בעבודה. החוק מטיל חובות אחדות:

  • מעסיק שעובדו מת בתאונת עבודה או הפך לנטול-יכולת במשך יותר משלושה ימים חייב להודיע על כך למפקח שנתמנה לכך על-ידי שר העובדה והרווחה. כמו כן יש להודיע על מקרים מסוכנים, כגון שריפה, שקרו במקום העבודה.
  • רופא המטפל בחולה הסובל ממחלה שמקורה בעבודתו של החולה, חייב להודיע על כך, אם לא נמסרה הודעה כזו קודם לכן, למפקח העבודה הראשי במשרד העבודה והרווחה. חובה דומה חלה על מעסיקו של עובד כזה.
  • חקירת מוות הנובע מתאונת עבודה או מחלקה שמקורה בעבודה תיעשה בנוכחות מפקח מטעם משרד העבודה והרווחה.

טקסט המלא של פקודת התאונות ומחלות משלח-יד.