בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנסיית שאירים - survivor's pension

במסגרת תוכנית פנסיית יסוד משולמת פנסיית שאירים לשאיריו של פנסיונר שנפטר (אך לא לשאיריו של עובד שנפטר). במסגרת תוכניות פנסיה מקיפה ופנסיה תקציבית משולמת פנסיית שאירים גם לשאיריו של עובד שנפטר. פנסיית שאירים פטורה מדמי ביטוח-לאומי וממס שכר, וכן היא פטורה ממס הכנסה עד לגובה קצבה מזכה.

גובהה של פנסיית השאירים נקבע בתוכנית הפנסיה, כפונקציה של השכר או הפנסיה ששולמו למנוח והרכבם של השאירים.