בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

עיקול - confiscation

 • העברת שכרו של העובד, כולו או חלקו, לגורם אחר, לשם תשלום חוב של העובד. עיקול שכרו של העובד נעשה על-פי המקורות הבאים:
  • בהוראת בית-המשפט, לשם תשלום מזונות שהעובד חייב בו;
  • צו מטעם לשכת ההוצאה לפועל, לפי חוק ההוצאה לפועל, לשם תשלום לנושים;
  • צו של פקיד גביה, לפי פקודת המסים (גביה), לשם גביית מסים או אגרות.

   בהוראת העיקול ניתנים פרטיו של העיקול, ובהם גובהו הכולל של העיקול או גובה הסכום החודשי שיש לעקל, אופן הצמדתו של סכום העיקול לעליית המחירים במשק, והמוטב שלזכותו יש לבצע את העיקול.

   חוק הגנת השכר מגביל את הסכום שניתן לעקל משכרו של העובד, וקובע סכום מינימום שחובה להשאיר לעובד לקיומו ולקיום משפחתו. מגבלות אלה אינן חלות על עיקול לתשלום מזונות.


 לאתר חובות - הוצאה לפועל - פשיטת רגל - פרוק חברות