בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עידוד לצמיחה -

ב-22 במאי 2003 נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות הכללית ובין ממשלת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי, ובו הוסכם על הפחתת שכרם של העובדים במגזר זה. השם שנקבע בהסכם להפחתת שכר זו הוא "עידוד לצמיחה".

בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 001059/02 עמיר אבילאה ואח' נ' מדינת ישראל) נאמר:

יחסי העבודה מורכבים ונפתלים הם ולא תמיד מרכיב שכר, תוספת או תשלום, ניתנים לעובד למטרה הנושאת את שם התשלום. מצבים שכאלה קיימים ועל אף חסרונם, אין לשלול אותם כחלק מן המציאות השוררת בעולם יחסי העבודה. כך, אם לאמיתם של דברים, תשלום הנושא שם מסוים ניתן למטרה אחרת, יש לבחון את הדבר לגופו, לחשוף את איצטלת השם ולהגיע להגדרת המטרה האמיתית לשמה נועד התשלום.

את משמעות השם "עידוד לצמיחה" יש לבחון לאור דברים אלה של בית הדין לעבודה.