בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עבודה מהבית - homeworking

עבודה הנעשית מביתו של העובד. לעבודה מהבית, שהיא הבולטת בצורות עבודה מרחוק, שתי וריאציות עיקריות:

  • כל העבודה (או מרביתה) מתבצעת מביתו של העובד. צורת עבודה זו מועילה במיוחד לעובדים המתקשים להגיע למקום העבודה משום שהם מטפלים בביתם בילדים קטנים או בהורה קשיש. למעביד חוסכת צורת העסקה זו שטח משרדים יקר, במחיר של אובדן בקרה הדוקה על עבודת העובד.
  • יום העבודה הרגיל מתבצע במקום העבודה, ועבודת שעות נוספות נעשית מביתו של העובד, באמצעות מחשבו הביתי או באמצעות מחשב נייד המשרת אותו במקום העבודה ובבית. צורת עבודה זו נוחה לעובד הנדרש להיות בקשר עם מקום העבודה גם בשעות בלתי מקובלות, או נדרש להיקף חריג של עבודת שעות נוספות, משום שהיא מקטינה את הפגיעה בשעות הפנאי של העובד.

עבודה מהבית מתאימה במיוחד למקצועות מבוססי מחשב, כגון תכנות, תרגום, עריכה וגרפיקה, שבהם התוצר של העובד מועבר למעביד או ללקוח באמצעות תקשורת מחשבים. עבודה מהבית מתקיימת גם בעיסוקים שבהם העובד זקוק לחומרי גלם ומספק מוצר מוחשי, אך במקרה זה נדרשת העברה תקופתית של חומרי גלם ותוצרת בין העובד למעביד.