בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עבודה לפי הספר - work to rule

שיטת שביתה שבה העובדים אינם נעדרים מעבודתם, ושיבוש העבודה נובע מהקפדה יתרה של העובדים על כללי העבודה הקבועים. בשביתה מסוג זה מוגנים העובדים מאובדן שכר לו הם חשופים בשביתה רגילה, שבה הם נעדרים מהעבודה. למעביד נתונה האפשרות לבצע השבתת מגן. שיטת שביתה זו ידועה בכינוי "שביתה איטלקית".