בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ספירלת שכר-מחירים - wage-price spiral

תהליך אינפלציוני שראשיתו בעליית הוצאות הייצור (למשל עקב עלייה במחיר חומרי הגלם), הגורמת לעליית מחירים שבעקבותיה משולמת תוספת יוקר שפירושה גידול בעלות השכר. תוצאה זו פירושה עלייה נוספת בהוצאות הייצור וחוזר חלילה. כדי להפסיק תהליך זה הוצע, ולעתים גם בוצע, ניתוק של השכר מעליית המחירים, כלומר עיקור תוספת היוקר או ביטולה.