בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סידור עבודה - work schedule

שעות העבודה המתוכננות לעובד בתקופה הקרובה. סידור עבודה נחוץ במשרה שבה שעות העבודה אינן קבועות, כגון משרה שבה עובדים במשמרות, או אינן אחידות, כגון משרת הוראה, שבה לכל מורה שעות הוראה משלו. 

על סידור העבודה להתחשב בצורכי המעסיק ובצורכי העובד, וכן בהוראות הרגולציה, כגון ההגבלה לפיה אין להעסיק עובד במשמרת לילה יותר מאשר שבוע אחד בתוך שלושה שבועות. 

מערכת סידור עבודה, באתר חילן