בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נעמת -

ארגון הפועל במסגרת ההסתדרות הכללית בשלושה מישורים:

  • כתנועת נשים הפועלת לקידום מעמד האשה ולשוויון בין המינים.
  • כמוסד ללא כוונת רווח המעניק שירותים לנשים, ובפרט נשים עובדות: מעונות יום, מוסדות להכשרה מקצועית, יעוץ משפטי ופעולות בהתנדבות.


לאתר נעמת.