בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ניתוח עיסוקים - job analysis

איסוף שיטתי של נתונים אודות כל עיסוק או תפקיד במפעל, הגדרת מטרתו של העיסוק במסגרת המפעל, והגדרת הדרישות הנתבעות מהעובד מבחינת הכושר המקצועי, האחריות, התכונות הנפשיות והגופניות וכו'. בתיאור העיסוק נכללות דרישות טכניות, כגון השכלה, ניסיון מקצועי ועצמאות, ודרישות חברתיות, כגון היקף המגע החברתי ומידת המנהיגות הנדרשים בעיסוק.

תיאור העיסוק הנובע מניתוחו, וכולל גם את פירוק העיסוק למטלות ומטלות-משנה המרכיבות אותו, משמש למטרות אחדות במסגרת ניהול משאבי אנוש במפעל:

  • בסיס לאיתור העובד המתאים לאיוש עיסוק זה.
  • לקביעת הזכויות (הכספיות והאחרות) שהעובד המאייש עיסוק זה ראוי להן, כולל שיבוץ העיסוק בסולם השכר, באמצעות הערכת עיסוקים.
  • להגדרת מסלולי קידום במסגרתם נכלל העיסוק.
  • לקביעת ההדרכה וההשתלמויות להן זקוק עובד המאייש עיסוק זה, לשם כניסה לתפקידו, לשם שמירה על רמתו המקצועית ולשם קידומו לעיסוק בכיר יותר.