בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נישואים - marriage

נישואי העובד משפיעים בדרכים שונות על שכרו ועל זכויותיו במקום העבודה:

  • הזכות להיעדר בתשלום מהעבודה בעקבות נישואים של העובד או ילדו אינה נובעת מחוקי העבודה, אך היא נהוגה במקומות עבודה רבים. דוגמה לכך מופיעה בחוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות, שבה ניתנים שלושה ימי חופשה בתשלום לעובד שנישא ולעובד המשיא את בנו או בתו.

  • התפטרות הנובעת ממעבר בעקבות נישואים ליישוב בישראל שבו גר בן הזוג מזכה את העובד בפיצויי פיטורים, בתנאי שהמרחק בין מקום המגורים החדש למקום המגורים הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום המגורים החדש רחוק ממקום העבודה יותר מאשר מקום המגורים הקודם.

  • נישואים עשויים להשפיע על מספר נקודות הזיכוי של העובד: קבלת נקודת זיכוי בגין בן זוג שאינו עובד, אובדן נקודת זיכוי למשפחה חד-הורית וכדומה.

במקומות עבודה שונים נהוג לכלול בפוליסת ביטוח משלים או ביטוח חיים גם את בן הזוג של העובד.

ראה גם מצב משפחתי.