בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ניידות עובדים - mobility of labor

מידת יכולתם ורצונם של עובדים לנוע בין סוגי עיסוקים שונים ובין אזורי מגורים שונים, כדרך להסתגלותם לשינויים בשוק העבודה. ניידות עובדים מתבטאת בשלוש צורות:

  • ניידות אנכית נובעת מרכישת ניסיון בעבודה או מהכשרה מקצועית, המאפשרת קידום לתפקיד אחראי יותר בתחומי אותו עיסוק.
  • ניידות אופקית: מעבר למקום עבודה חדש ללא שינוי מהותי בעיסוק.
  • ניידות מקצועית: מעבר למקצוע שונה, בעקבות הכשרה מקצועית או כתוצאה מירידה בביקוש למקצוע הקודם (למשל כתוצאה משינוי טכנולוגי).

ניידות עובדים גבוהה תורמת לצמצום האבטלה, ואילו ניידות נמוכה מתבטאת באבטלה מבנית. בין פעולותיו של משרד הכלכלה לצמצום האבטלה נכללת גם הכשרה מקצועית והסבה מקצועית המוצעות למובטלים, כדי שימצאו עבודה בעיסוקים שלהם קיים ביקוש גבוה.

זכויות התלויות בוותק במקום העבודה, כגון מכסת חופשה שנתית או הזכות לפיצויי פיטורים, פוגעות ביכולת לניידות אופקית.