בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נאיר - נכנס אחרון יוצא ראשון - LIFO - Last In First Out

מושג זה משתלב במערכת יחסי העבודה כמייצג את הגישה המקובלת של ארגוני עובדים ביחס לפיטורי צמצום, כלומר בדרישה לפטר תחילה את העובדים הפחות ותיקים.