בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מתנות - gifts

המתנה המקובלת ביותר שנותן המעסיק לעובדיו היא השי לחג. בנוסף מקובלות גם מתנות אחרות, כגון שי לרגל מאורע משפחתי משמח, שי לעובד ותיק, וכדומה.

מתנה שנותן המעסיק לעובד נחשבת להכנסת עבודה, וחייבת בהתאם במסים החלים על הכנסת עבודה. מתנה שנותן המעביד לעובדו לרגל מאורע משפחתי משמח אינה נחשבת להכנסת עבודה (ולכן פטורה ממס), בגבולות תקרה שנתית שנקבעה לעניין זה (210 ש"ח בשנת 2014).