בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מעסיק - employer

מי ששוכר עובדים, משלם את שכרם, ומקיים אתם יחסי עובד-מעביד.

מבחינת יעדיהם ניתן להבחין בסוגים שונים של מעסיקים, לאורך רצף בין שני קצוות:

  • מעסיק עסקי (מעסיק כלכלי), שמטרתו צבירת רווח רב ככל האפשר,
  • מעסיק פוליטי, שמטרתו צבירה של כוח והשפעה.

מבחינת אופן הסדרת יחסי העבודה המעסיקים הם משני סוגים: