בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מס מפלגות -

תוספת למס האחיד, שהונהגה בהסתדרות הכללית בשנת 1970, למימון פעולתן של המפלגות הפועלות בהסתדרות. לחברי ההסתדרות ניתנה אפשרות להימנע מלשלם את מס המפלגות באמצעות חתימה על טופס סירוב, שבו נכללו פרטים מזהים של החבר, כולל מקום עבודתו. בשנת 1972 מוזג מס המפלגות במס האחיד.