בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מס ישיר - direct tax

מס המוטל על ההכנסה. בישראל מסים ישירים אחדים: מס הכנסה, מס שכר ודמי ביטוח בריאות. דמי ביטוח לאומי הם תשלום חובה המחושב לפי ההכנסה, אך אין הם מס לכל דבר משום שגמלאות מחליפות שכר מהוות תמורה למשלם.

ראה גם מס עקיף.