בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מס הכנסה - income tax

מס ישיר המוטל על ההכנסה השנתית של יחידים ושל גופים (חברה, אגודה וכדומה).

מס הכנסה (בשיעור קבוע של 10% על כל ההכנסה שמעל 200 ליש"ט) הונהג לראשונה באנגליה בשנת 1798, למימון המלחמה נגד צרפת. מאז תום מלחמת העולם הראשונה מהווה מס ההכנסה מרכיב מרכזי במערכות המסים בעולם. בארץ ישראל הונהג מס הכנסה בשנת 1941 עם חקיקתה של פקודת מס הכנסה המנדטורית, פקודה שעד היום ניכרת השפעתה בדיני מס ההכנסה בישראל.

זהו מס פרוגרסיבי, ששיעוריו נקבעים במדרגות המס. התחשבות ביכולת לשלם את המס באה לידי ביטוי בהקלות מס, הניתנות לפי מצב משפחתי, מקום המגורים ועוד. כן באות הקלות המס לעודד פעולות שונות, כגון עידוד החיסכון.

בסיס המס, כלומר הכללים לקביעת ההכנסה החייבת במס, נדון פעמים אחדות בוועדות שעסקו ברפורמה במסים, כגון "ועדת בן-שחר" ו"ועדת בן-בסט", מתוך כוונה להקל בנטל המס ולעשות את המס צודק יותר.

על המעסיק חלה חובת ניכוי במקור של מס הכנסה מהמשכורת שהוא משלם לעובדיו.

בחישוב מס הכנסה על השכר שלבים אחדים:

להפעלת טבלת מס הכנסה
לאשף מס הכנסה

 לאתר של רשות המסים.