בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מכרז - concourse

הודעה של המעביד על משרה פנויה והזמנת מועמדים לאיישה. מכרזים הם משני סוגים:

  • מכרז פנימי (internal concourse): מכרז שיכולים לענות לו רק עובדים המועסקים כבר באותו מקום עבודה. מכרז פנימי מאפשר לעובד להתקדם לתפקיד בכיר יותר או לעבור לתפקיד אטרקטיבי יותר.
  • מכרז חיצוני (external concourse): מכרז הפונה לציבור הרחב, באמצעות מודעת "דרושים". במגזר הציבורי יוצא המעסיק במכרז חיצוני רק לאחר שמכרז פנימי לא העלה מועמד מתאים.

למשרה שחוק שירות המדינה (מינויים) חל עליה, ניתן למנות עובד רק באמצעות מכרז. הליך זה מבטיח שוויון הזדמנויות למתחרים על המשרה, כך שהמינוי יבוצע על-פי כישוריו של המועמד ולא על-פי קשריו.

מכרז תפור מראש הוא מכרז שהכישורים הנדרשים בו אינם הכישורים המקובלים למשרה המוצעת, אלא כישורים שהותאמו לכך שמועמד מסוים, שנקבע קודם פרסום המכרז, יזכה בו.