בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מיכון - automation

תהליך החלפת עבודה של בני אדם בפעולתן של מכונות. מגמה מתמשכת של חדירת האוטומציה לענפי ייצור עתירי עבודה מצמצמת במידה ניכרת את היצע העבודה בהם. דוגמה לכך היא ענף ייצור הרכב, שבו הולך וגדל חלק העבודה הנעשה על-ידי רובוטים. קטיף הכותנה, שבוצע באמצעות עבודה של עובדים רבים, מתבצע כעת באמצעות קטפות כותנה.