בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מיזוג - merger

איחודן של שתי חברות לחברה אחת, בעקבות מכירתה של אחת מהחברות לשנייה או בעקבות עסקת חילופי מניות. באופן דומה מתאחדים לעתים גם מלכ"רים.

מיזוג מביא בעקבותיו שינוי במצבת כוח האדם של הגוף המאוחד: איחוד פעילויות מנהליות, למשל, הופך חלק מעובדי המנהלה למיותרים, ומביא לפיטוריהם או לניודם. עובדים בגוף המאוחד שאינם שלמים עם השינוי בתרבות הארגונית או שחשים שמסלול הקידום שלהם נחסם, פורשים.

מבנה השכר של חלק מהעובדים משתנה, כדי להגיע למבנה שכר אחיד בגוף המאוחד. בעיה נוצרת כאשר בגופים המתמזגים היו נהוגות דרכים שונות לקביעת השכר: באחד באמצעות הסכם קיבוצי ובשני באמצעות חוזה עבודה אישי.