בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מיון - selection, job screening

כחלק מתהליך הגיוס, שלב המיון משמש לבחירת המועמדים המתאימים ביותר, מבין כל המועמדים שנענו למכרז, לאיוש המשרה המוצעת. בתהליך זה משמשים קורות חיים, ראיון עבודה, מבחן כושר, אבחון תעסוקתי, גרפולוגיה, פוליגרף ועוד. כלים אלה משמשים לניבוי מידת ההתאמה של המועמד לתפקיד, בהתאם לקריטריונים המשמשים למדידת הצלחה של עובד בתפקיד זה.

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 מחייב להודיע למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון (כלומר זומן לריאיון עבודה או לבחינת מיון) על מצבו בהליך זה.