בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מועצת ייצור - productivity board

גוף משותף לעובדים ולהנהלת המפעל, שמטרתו הגברת פריון העבודה באמצעות הנהגת שכר עידוד. לראשונה הוקמו מועצות ייצור בארץ ישראל באמצע שנות הארבעים, ומטרתן היתה רחבה יותר וכללה גם שיתוף עובדים בניהול. מקור עיקרי להקמתן של מועצות ייצור הוא הסכם קיבוצי כללי שנחתם בשנת 1979 בין התאחדות התעשיינים ובין ההסתדרות הכללית, ושמו "כללים מוסכמים בדבר מועצות ייצור משותפות לפריון העבודה והייצור בתעשיה".