בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מועצת הפועלים - workers council

בהתאם לחוקת ההסתדרות, מועצת הפועלים היא המוסד המקומי העליון של ההסתדרות הכללית בכל יישוב (או אזור) שבו היא ממוקמת. למועצת הפועלים הסמכות לחתום על הסכם קיבוצי מיוחד. מועצת הפועלים נבחרת אחת לארבע שנים, בהתאם לחוקת הבחירות להסתדרות, ובראשה עומד מזכיר מועצת הפועלים.