בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מוטב - beneficiary

בפוליסת ביטוח חיים: האדם שיקבל את כספי הביטוח במקרה של מות המבוטח. קביעת מוטבים נדרשת בפוליסות ביטוח מנהלים, וכן ניתן לקבוע מוטבים בקופת גמל ובקרן השתלמות. חבר בקרן פנסיה אינו קובע מוטבים, משום שאלה נקבעים על פי התקנות של קרן הפנסיה.