בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מדינת רווחה - welfare state

מדיניות חברתית-כלכלית שנועדה להעניק קיום בכבוד וביטחון סוציאלי לכל התושבים. להגשמת מדיניות זו משמשים הביטוח הלאומי, ביטוח בריאות ממלכתי, הבטחת הכנסה ופעולות נוספות, המבטיחים רמה בסיסית של שירותים לכל תושב, וגמלאות לזקוקים להן. חוקי המגן, שמטרתם הבטחת זכויות מינימום לכל העובדים, נחשבים גם הם כחלק ממדינת הרווחה.