בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מדיניות הכנסות - incomes policy

מעורבות הממשלה באמצעים שונים בקביעת רמת הכנסתם של תושבי המדינה ואופן חלוקת ההכנסות ביניהם. בקביעת מדיניות ההכנסות מתחשבת הממשלה גם בעמדותיהם של ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים. במדיניות ההכנסות באים לידי ביטוי האידיאולוגיה המנחה את הממשלה, ויעדים שברצונה להשיג: הקטנת האינפלציה, הבטחת צמיחה במשק, דאגה לתעסוקה מלאה, עידוד היצוא וכו'. במדיניות ההכנסות נכללים תחומים אחדים:

בהמלצותיה של "ועדת בן-בסט" לרפורמה במס הכנסה נכלל שינוי מהותי במדיניות ההכנסות: הגדלת נטל המס החל על ההון לשם הקטנת נטל המס החל על הכנסת עבודה. חלק מהמלצות אלה נכללו גם בדו"ח של "ועדת רבינוביץ" ובאו לידי ביטוי בתיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה.