בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מאבק מקצועי - union struggle, industrial action

מאבק של עובדים להגנה על תנאי העבודה שלהם ולשיפורם. את המאבק המקצועי מנהיג ארגון העובדים לרמותיו השונות, החל בוועד העובדים. מאבק מקצועי מתחיל בדרך של משא-ומתן, אך לעתים הוא מדרדר לסכסוך עבודה.