בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

לחיצת יד מוזהבת - golden handshake

כינוי למענק פרישה מוגדל הניתן לעובד, ובעיקר למנהל, המתבקש לפרוש לפני המועד הקבוע בחוזה העבודה שלו.

מונח זה נוצר בשנות השישים, ואחריו נוצרו גם המונחים אזיקים מוזהבים, קבלת פנים מוזהבת ומצנח מוזהב.