בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

כפל מס - double taxation

מצב שבו על אותה הכנסה מוטל מס פעמיים, על-ידי שתי מדינות שונות. כפל מס עלול להיווצר כאשר עובד המועסק בחו"ל נדרש לשלם מס הכנסה במדינה שבה הוא נמצא, לפי חוקי אותה מדינה, וגם בישראל, לפי פקודת מס הכנסה. באופן דומה עלול להיווצר כפל מס על הכנסתו של עובד זר המועסק בישראל.

כדי למנוע כפל מס חתמה מדינת ישראל עם מדינות רבות על אמנה למניעת כפל מס, ולפיה עובד המועסק בחו"ל נדרש לשלם בארץ רק את ההפרש שבין המס החל עליו בישראל ובין המס ששילם בחו"ל (כלומר הוא מקבל בישראל זיכוי ממס בגובה המס ששילם בחו"ל). במקרים מסוימים מעניקה האמנה פטור ממס במדינה המארחת, כך שהמס ישולם רק במדינת המוצא.

תכנון מס שמטרתו הימנעות מכפל מס ותשלום מס מזערי בעת הפקת הכנסה בחו"ל מחייב היכרות לא רק עם חוקי המס של ישראל אלא גם עם חוקי המס של המדינה שבה מופקת ההכנסה.

אמנות למניעת כפל מס, באתר של מנהל הכנסות המדינה.
למאמר של אבי נוב, אמנות למניעת כפל מס: בין חזון למציאות, באתר הרבעון הישראלי למסים.