בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ישראבלוף -

השם שניתן, במערכון בביצוע "הגשש החיוור", לשיטה נפוצה להגדרת רכיבי שכר בעלי שמות פיקטיביים, שאין מאחוריהם כל ממש. במערכון מנסים שני מנהלי בנק לשכנע נער שליחויות לדווח על הוצאות רכב כאילו יש לו רכב, ולדווח על הוצאות קניית ספרות מקצועית כאילו רכש ספרות מקצועית, על מנת שיקבל שכר גבוה יותר.

מקור המערכון בתקופה שקדמה לרפורמה במס הכנסה שנעשתה בעקבות המלצותיה של "ועדת בן-שחר". באותה תקופה רכיבי שכר רבים היו פטורים ממס הכנסה בעזרת השם. בעקבות הרפורמה נעשו כמעט כל רכיבי השכר חייבים במס הכנסה, ובעקבות רפורמה בחישוב דמי ביטוח לאומי שנעשתה בשנת 1995 בוטלו גם הפטורים מדמי ביטוח לאומי שניתנו לרכיבי שכר על-פי שמם.

סוגיה זו עודנה רלבנטית במשפט העבודה, בעת בירור הזכויות הקשורות לרכיב שכר. פעמים רבות נאלץ בית הדין לעבודה לעסוק בשאלה האם שמו של רכיב שכר משקף מהות כלשהי, או שאין כל קשר בין שמו של הרכיב ובין המציאות. לקביעה זו השפעה על הזכויות הקשורות ברכיב זה, כגון הזכות לפיצויי פיטורים.