בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

יעודה - fund

צבירת נכסים למטרה מוגדרת. את ניהול היעודה ניתן לביצוע בפירמה או מחוצה לה. דוגמה לכך היא יעודה לפיצויי פיטורים, שבמסגרתה צובר המעביד כספים לתשלום פיצויי פיטורים לעובדיו.

ראה גם עתודה.