בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ייצוג הולם - adequate representation

במסגרת הפעילות לצמצום האפליה נבדק קיומו של ייצוג הולם לאוכלוסיות הזקוקות להעדפה מתקנת. ייצוג הולם במקום העבודה פירושו שהתפלגות העובדים בו משקפת את התפלגות העובדים באוכלוסייה.

בישראל אין חובה כללית לייצוג הולם במקום העבודה. בשנת 1995 התקבל תיקון לחוק שירות המדינה (מינויים), שבמסגרתו נוסף לחוק סעיף 15א, המחייב פעילות של העדפה מתקנת שמטרתה ייצוג הולם בשירות המדינה לבני שני המינים. בעקבות זאת הוקם בנציבות שירות המדינה האגף לקידום נשים, שאכן הביא לגידול הדרגתי בשיעור הנשים בדרגות בכירות בשירות המדינה: בשנים 1996 - 2000 עלה שיעור הנשים בארבע הדרגות העליונות של הדירוג המינהלי מ-17% ל-26%.