בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

טופס 102 -

שמם של שני טופסי דיווח חודשיים, שעל המעביד למלא:

  1. טופס דיווח למס הכנסה, על סה"כ המשכורת והניכוי במקור ממנה שבוצעו באותו חודש. מעביד החייב במס שכר מדווח גם על מס זה בטופס זה.

  2. טופס דיווח למוסד לביטוח לאומי, על סה"כ המשכורת וסה"כ הניכוי וההפרשה לדמי ביטוח לאומי ולדמי ביטוח בריאות שבוצעו באותו חודש.

יחד עם כל טופס על המעביד לשלם את הניכויים המדווחים בטופס זה, עד ה-15 בחודש.

לטקסט תקנות מס הכנסה.